Service

Försäljning och överlåtelse av kolonilott
Kontakta alltid styrelsen i samband med försäljning/överlåtelse av din koloni. Läs här.
Juridiska frågor

Rutiner vid inspektion av gångar
Klicka på respektive länk för att visa. Acrobat reader krävs.

Vaktmästarexp. har öppet helgfria måndagar till fredagar kl. 12.00-13.00. 1 april - 30 oktober. Övrig tid, måndagar och fredagar kl. 12.00-13.00. Telefontiden är samma som expetitionens öppettider. Mobil: 0766-444023

Bastu och duschtider. För att visa duschtiderna klicka på rubriken, för att ladda hem dem till din dator högerklicka. Acrobat reader krävs.

Karta över koloniområdet klicka på rubriken.

Gemensamma aktiviteter på området: Boulebanan och minigolfbanan används flitigt. Tävlingar anordnas inom föreningen och även mellan övriga koloniföreningar.

Parkeringsplatser: Parkeringsplatser för uthyrning på området är för närvarande fullbokade men anmäl ditt intresse till hem.artan@gmail.com så sätts du i kö. För att få en p-plats måste du vara ägare till en bil. Gästparkeringar finns nära området. Vid Coop, Matstugan (Ärtholmsvägen) och vid Arkitektgatan. Karta

Tvättstuga. Det finns två tvättmaskiner och två torktumlare. De körs med 10-kronorsmynt.

Tillgång till post. Tidningsbärarna lägger era tidningar i brevlådan 2 maj till 15 sept. 1-30 apr. samt 16-30 sep. sker leverans till grön tidningsbox vid vita huset. Glöm ej anmäla adressändring till föreningen om du byter telefon eller adress. Privat post adresseras: Ärtholmsvägen 99 , 215 69 Malmö. Denna post läggs i brevlådan vid föreningshuset under perioden 1 april - 31 oktober. Övrig tid på året hanteras ingen privat post.

Latrinrum. Det finns ett latrinrum för tömning av husvagnstoa till kommunens avloppssystem. Nyckel fås av föregående ägare. Toaletterna vid festplatsen är endast öppna i anslutning till arrangemang. Toalettnyckel kan hyras säsongsvis på expeditionen. Handikapptoalett finns.

Föreningshuset kan hyras, endast av kolonister, för privata möten och fester. Bokning sker och betalning av deponeringsavgift göres på expeditionen. Lokalen hyres från 12.00 den aktuella dagen till 12.00 dagen efter. Städa efter Er och placera bord och stolar enligt anvisning i lokalen. Hyra 650 kr, deponering 500 kr som återfås efter besiktning av lokalen. Lokalen kan även hyras för ett par timmar.

Räddningskårens anvisningar: För att det ska gå att köra fram brandbil samt ambulans får grenar från träd, buskar och häckar inte sticka ut mer än tio cm. Gångarna ska hållas helt fria. Kolonistugorna skall ha väl synligt kolonitomt-nummer på huset, grinden eller brevlådan.

Vattning är endast tillåten jämna datum om man bor i koloni med jämnt nummer samt udda datum för kolonister med udda nummer. Detta för att vattenledningarna inte har tillräckligt tryck. Vid stark värme vattna tidigt eller sent på dagen för att minska avdunstning. Vattna gärna i samband med regn för bättre genomsläpplighet till jorden.

Bygglov skall granskas och godkännas av styrelsen och sedan hos fastighetskontoret. Byggregler. Du kan även gå in på www.malmo.se och sök Byggregler Trädgårdskolonier. Där finns uppdaterad information

Stadgar och för Ärtholmens Sommarstad, senast reviderade 2018.

Ordningsföreskrifter för Ärtholmens Sommarstad.