Styrelsen 2018

Telefon: 0766-444021
info@artholmen.com

Ordförande

Jan Väring
Duväpplegången 289

Vic.Ordförande
Jörgen Palm
Pomonagången 81

Sekreterare
Ingrid Ohlsson
Pomonagången 154

Kassör
Maria Madsen
Violgången 473

Styrelseledamöter
Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Margareta Elving
Åkerögången 97

Inge Harved
Åkerögången 100

Suppleanter
Maria Keller
Moltkegången 24

Ingrid Ehrstedt
Åkerögången 239

Carl Strandberg
Duväpplegången 445