Styrelsen 2017

Telefon: 0766-444021
info@artholmen.com

Ordförande

Claes Caroli
Oraniegången 33

Vice Ordförande
Jan Väring
Duväpplegången 289

Sekreterare
Ingrid Ohlsson
Pomonagången 154

Kassör
Helene Nilsson
Åkerögången 101

Styrelseledamöter
Margareta Appel
Åkerögången 150

Margareta Elving
Åkerögången 97

Inge Harved
Åkerögången 100

Suppleanter
Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Jörgen Palm
Pomonagången 81

Maria Madsen
Violgången 473