Senaste nytt

2017-09-06
Medlemsförteckningen finns nu att hämta på expeditionen.
Rapportera ev. felaktigheter till hem.artan@gmail.com

2017-06-20
Enligt beslut på årsmötet får de som vill skriva upp sig på en lista med namn och stugnummer.
Denna lista finns nu på anslagstavlan vid expeditionen.

2017-06-15
Midsommar på Ärtholmen. Vi har ingen möjlighet till att ta emot "utgående" sedlar och mynt i lotterier, chokladhjul mm.
OBS! Endast de nya valörerna gäller. / Styrelsen

2017-06-15
Information från Fastighetskontoret ang bygglov.

2017-02-01
Vill du odla dina egna grönsaker/bär?
Just nu finns det några lediga odlingslotter inom
Ärtholmens område. Är du intresserad, ring Ärtholmens tel 0766-444021,
skicka ett mail till info@artholmen.com eller lägg en lapp i brevlådan hos vaktmästaren och meddela ditt intresse.
I första hand uthyrs lotterna till kolonister på Ärtholmen.

Information från Malmö stad, Fastighetskontoret

2015-05-13 Styrelsen rekommenderar att man inte matar måsarna.

Ärtebo
Har du vänner eller familj som behöver övernatta men du har dåligt med plats i din stuga?
Från och med 1 maj kan du hyra Ärtebo för övernattning.

Information om vattnet under 1 nov. - 1 apr.

Information om fastighetsdeklarationen

Fastighetsdeklaration
Blankett

Information om PARKERINGEN

Karta

Toanyckeln ska lämnas in senast den 28 ferbuari om ni inte vill bli debiterade för den.

Fortsättningsvis gäller: 1 april - 31 oktober är det tillåtet med Sommarboende. Tvättstugan och duschen kommer att vara öppna, likaså kökscontainern.